VE3ORF/3730 GROUP

l

News

2018 Dayton Hamvention

Posted by VA3MPM on January 28, 2018 at 10:20 PM

Leaving Wednesday May 16th the VE3ORF group will be heading to the Dayton Hamvention. Sites fill up fast so book early and meet us there. So far on the roster...

VA3MPM Mike with Annette

VA3YCM Cory

VE3HXP Sean

KA1BZE Margaret

Brandon, soon to be Ham

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

32 Comments

Reply pinupcasinoone
6:59 PM on May 29, 2020 
Ð?обÑ?о пожаловаÑ?Ñ? в онлайн казино Ð?ин Ð?п! Ð?гÑ?айÑ?е в лÑ?бимÑ?е игÑ?Ñ?, вÑ?игÑ?Ñ?вайÑ?е денÑ?ги, полÑ?Ñ?айÑ?е бонÑ?Ñ?Ñ?!
Reply Justinsains
8:23 AM on August 10, 2020 
Ð?Ñ?иÑ?е Ð?аÑ?...

#Hookahmagic

Ð? наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ? Ñ?Ñ?ало оÑ?енÑ? попÑ?лÑ?Ñ?нÑ?м кÑ?Ñ?иÑ?Ñ? калÑ?Ñ?нÑ?. ЭÑ?о емÑ? обÑ?Ñ?Ñ?нение. Ð?о-пеÑ?вÑ?Ñ?, калÑ?Ñ?н помогаеÑ? Ñ?нимаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?. Ð?о-вÑ?оÑ?Ñ?Ñ?, лÑ?ди, коÑ?оÑ?Ñ?е оÑ?казалиÑ?Ñ? оÑ? обÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?игаÑ?еÑ? или наÑ?одÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е оÑ?каза, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? калÑ?Ñ?н в каÑ?еÑ?Ñ?ве заменÑ? вÑ?едной пÑ?ивÑ?Ñ?ки.
Ð?Ñ?иобÑ?еÑ?Ñ?и калÑ?Ñ?н, акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?, Ñ?абак длÑ? калÑ?Ñ?на деÑ?ево можно в Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованном магазине. Ð?Ñ?одавÑ?Ñ? конÑ?Ñ?лÑ?Ñ?анÑ?Ñ? вÑ?егда помогÑ?Ñ? подобÑ?аÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?ий ваÑ?ианÑ?. Ð?о не вÑ?е Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?могÑ?Ñ? оÑ?веÑ?иÑ?Ñ? на главнÑ?е вопÑ?оÑ?Ñ? кÑ?Ñ?илÑ?Ñ?ика: «Ð?акие видÑ? калÑ?Ñ?на бÑ?ваÑ?Ñ??», «СколÑ?ко можно кÑ?Ñ?иÑ?Ñ? по вÑ?емени?», «Ð?оÑ?емÑ? иногда болиÑ? голова оÑ? калÑ?Ñ?на?» и Ñ?ак далее. Ð?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?о бÑ?деÑ? опиÑ?ано ниже в Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?е.
Ð?акие бÑ?ваÑ?Ñ? калÑ?Ñ?нÑ?
Ð? опÑ?еделеннÑ?Ñ? баÑ?аÑ? пеÑ?Ñ?онал обÑ?Ñ?но наÑ?инаÑ?Ñ? Ñ?вой Ñ?азговоÑ? Ñ? Ñ?Ñ?азÑ?: «Ð?акой Ñ?абак длÑ? калÑ?Ñ?на вÑ? бÑ? Ñ?оÑ?ели вÑ?бÑ?аÑ?Ñ??». Ð?о никогда не Ñ?пÑ?аÑ?иваÑ?Ñ? какой калÑ?Ñ?н Ñ?еловек Ñ?оÑ?ел бÑ? покÑ?Ñ?иÑ?Ñ?. Ð?ногие кÑ?Ñ?илÑ?Ñ?ики Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?амое важное в Ñ?аком пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е Ñ?олÑ?ко лиÑ?Ñ? Ñ?абак. Сами же калÑ?Ñ?нÑ? обÑ?Ñ?но Ñ?азлиÑ?аÑ?Ñ? Ñ?олÑ?ко по Ñ?веÑ?Ñ? и оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?м внеÑ?ним пÑ?изнакам. Ð?Ñ?Ñ?ение могÑ?Ñ? иÑ?поÑ?Ñ?иÑ?Ñ? и дÑ?Ñ?гие Ñ?акÑ?оÑ?Ñ?.

https://h-magic.su/al-facher

Ð? Ñ?аким можно оÑ?неÑ?Ñ?и:
Ð?Ñ?енд калÑ?Ñ?на;
Ð?аÑ?еÑ?иал изгоÑ?овлениÑ?;
СпоÑ?об забивки;
РазмеÑ? колбÑ?.

Ð?Ñ? вÑ?егда Ñ? Ð?ами и Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? неÑ?Ñ?и Ñ?олÑ?ко позиÑ?ив и Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?Ñ?иÑ?е Ð?аÑ? в Ñ?оÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?,подпиÑ?Ñ?вайÑ?еÑ?Ñ? и бÑ?дÑ?Ñ?е в кÑ?Ñ?Ñ?е поÑ?ледниÑ? Ñ?оповÑ?Ñ? Ñ?обÑ?Ñ?ий.
Amy,Tortuga,Alfa Hookah...
СÑ?Ñ?ого 18+
Reply Daviduteds
8:29 AM on August 12, 2020 
Bathroom renovation
Reply ASCENCESMAT
9:34 PM on August 13, 2020 
marthabullles
blue eyed girl gives blowjob pigtails amateur

blowjob hot 2 milfs amateur

brazilian blowjob gay amateur

give me young amateur closeup blowjob hd cumshot

gorgeous amateur brunette blowjob

grocery store blowjob amateur video

first time gay amateur blowjob

cute amateur jewish brunette gives blowjob and swallows

gag fest amateur blowjob

german amateur blowjob site

.
.
.

Watch Beautiful Wife Against Big Black Cock video on xHamster, the largest sex tube site with tons of free New Black Cock & Black Wife Tube porn movies! ... 50's Milf Takes Black Cock. 272,607. 92%. 06:55. milf gets the full treatment from a bbc. 127,702. 96%. ... When you watch this very beautiful mature woman getting sex as good as this from ...
Watch video A beautiful wife takes a black cock missionary on Redtube, home of free Interracial porn videos and Amateur sex movies online. Video length: (5:55) - Uploaded by nomsZittismu1 - Starring: Hot amateurs gone wild in this Caucasian, Couple video.
12:19 Wife gets her big black cock dosage. 11:40 Black bull humiliates slut white wife. ... slut wife cuckold for hubby. 27:50 HotWife Karen Takes 2 Big Cocks. 51:23 Wife Meet Two BBC While The Husband Films. 57:13 Slut wife cum dump for blacks. 10:46 Dirty mouth wife hotel bbc fuck. ... 9:33 Amateur Wife interracial creampie.
Reply Eddieagepe
2:54 PM on August 26, 2020 
Reply AllenExaft
12:04 AM on August 28, 2020 
Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting thingsÐ?ознакомлÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?екÑ?а,воÑ? моÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а https://loveawake.ru
Reply Timuraskeh
10:56 AM on August 30, 2020 
Ñ?далиÑ?е,пожалÑ?йÑ?Ñ?а! .
Reply buy real cialis online
10:26 PM on September 1, 2020 
Viagra With No Prescription Arrinynics https://biracialism.com/ - Cialis Wheege Super Viagra To Buy Online bioniaNoindy Cialis ArrisseDef Cialis Es Viagra
Reply SandraSnora
6:48 PM on September 8, 2020 
Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....


Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....
Reply Aclelaums
8:25 PM on September 11, 2020 
42 Dugg - Free Merey (Official Video) https://us.vlipa.lv/video/WmhVRXU1QmxTakQvZEs4PWRF.html
Reply Outamlaums
12:07 PM on September 15, 2020 
Le Zap de CokaÐ?Ð?n.fr nÐ?°143 https://fr.vlipa.lv/video/eE1nRWppYllVOHUzNWtNPVRE.html
Reply Cargipse
12:53 AM on September 16, 2020 
Enamel baths cheap in Podolsk